Việt Nam lần đầu tiên có Ngày Chứng khoán


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký quyết định lấy ngày 28/11 hằng năm là “Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam”.

Tại quyết định này, Thủ tướng yêu cầu việc tổ chức ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam phải đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, tránh hình thức, có hiệu quả.

Mục tiêu của ngày này nhằm động viên phong trào thi đua lao động, giáo dục truyền thống, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ trách nhiệm, luật pháp trong thi hành nhiệm vụ và đạo đức hành nghề, đạo đức cách mạng của viên chức, công chức, cán bộ và nhân viên trong thị trường và lĩnh vực chứng khoán.

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa bước qua năm hoạt động thứ 16

Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM (HoSE) vừa bước qua năm hoạt động thứ 16

Đồng thời, khen thưởng, biểu dương bằng các hình thức phù hợp với quy định của pháp luật đối với cá nhân, tập thể có thành tích trong phát triển và xây dựng thị trường chứng khoán, gương mẫu trong việc thực hiện chủ trương chính sách, đường lối của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

TTCK Việt Nam chính thức hoạt động từ tháng 7/2000 với 4 doanh nghiệp niêm yết và 6 công ty chứng khoán. Đến nay toàn thị trường đã có gần 600 loại trái phiếu niêm yết và gần 700 mã cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết trên cả hai sàn.

Giá trị vốn hóa thị trường tính đến cuối 2015 đạt 1,14 triệu tỉ đồng, tăng 16,41 % so với cuối năm 2014.

Leave a comment